Visita Memòries del Districte
Els Protagonistes +

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE SEGURETAT DE LES DADES

SGAB es compromet a complir amb la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i amb el seu deure de guardar-les de manera confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Aquesta Política de privacitat regula l’ús del lloc web www.memoriesde.com (en endavant “el lloc web”), del qual Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (en endavant “SGAB”) és titular.

El responsable del tractament és SGAB, amb domicili social a Barcelona, passeig de la Zona Franca, 48, amb NIF A08000234.

Els Usuaris accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquests Termes i Condicions, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.

QUÈ ÉS UNA DADA I UN TRACTAMENT DE CARÀCTER PERSONAL?

Són aquelles dades que identifiquin o permetin identificar una persona. Per exemple, les dades que poden identificar una persona directament són el nom i cognoms, mentre que el número de DNI pot arribar a identificar-la de manera indirecta. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, l’adreça de correu electrònic, la data de naixement i el sexe, entre d’altres. També podrien incloure identificadors numèrics com l’adreça IP del teu ordinador, així com la informació que s’obté a través de les cookies.

Un tractament de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que puguin realitzar-se sobre les teves dades personals, com ara la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les teves dades.

QUIN TIPUS D’INFORMACIÓ RECOPILEM?

Per poder realitzar els tractaments de dades especificades en aquesta Política de Privacitat, necessitem determinada informació sobre tu. Per això recollim la informació que ens facilites a través del canal d’interacció que suposa el formulari “Deixa un comentari”.

Les dades personals que podem demanar a través dels anteriors canals són el teu nom, el teu email (obligatoris per poder deixar un comentari) i el teu lloc web (no obligatori). Així mateix, podem recopilar informació, no personal, sobre el teu ús i navegació pel Lloc Web (pàgina web des de la qual arribes al lloc web, capes del lloc web visitades, processos iniciats i abandonats, adreça IP, el tipus de dispositiu des del qual hi accedeixes, navegador d’Internet emprat, temps que has estat al Lloc Web, etc.). Així mateix, emmagatzemem un “ID de sessió” corresponent a un codi intern que t’identifica com a usuari.

A TRAVÉS DE QUINES VIES CAPTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

No cal que et registris al nostre Lloc Web per poder navegar per memoriesde.com. Només captem i tractem informació personal que tu ens facilites a través de les següents vies:

 • Formulari per deixar comentaris on ens comuniques dades personals per poder enviar els teus comentaris.

QUINS TRACTAMENTS REALITZEM AMB LES TEVES DADES PERSONALS I PER A QUINES FINALITATS?

Per poder informar-te de manera transparent i amb detall sobre les finalitats per a les quals tractem les teves dades hem procedit a separar la informació relativa a cada tractament en quadres independents. Així, podràs trobar tota la informació específica de cada un dels tractaments que realitzem de les teves dades al seu quadre corresponent.

Cada quadre descriptiu dels tractaments corresponents recull la informació següent:

1) Per a quines finalitats tractem les teves dades?

En aquesta columna expliquem per què i amb quina finalitat tractem les teves dades personals.

2) Sobre quina base legal tractem les teves dades?

Aquesta columna explica el fonament legal que ens permet tractar les teves dades personals. La normativa de protecció de dades requereix que per al tractament de les teves dades tinguem una base que legitimi aquest tractament. Així, per tractar la teva informació personal ens basem en 4 bases legals en funció de l’activitat o tractament que duguem a terme de les teves dades. Les bases legals per al tractament de les teves dades personals poden ser:

 • Interès legítim: com a empresa, SGAB té un interès legítim a recopilar i tractar les dades de caràcter personal amb la finalitat d’estudiar i analitzar l’adequació del nostre lloc web. En tot cas, aquest interès legítim es basa en una anàlisi sobre l’equilibri adequat dels nostres interessos en tractar les dades de caràcter personal i els teus drets i llibertats. El resultat d’aquesta anàlisi determinarà que puguem utilitzar o no la teva informació personal per als tractaments descrits en aquesta Política de Privacitat (excepte pel que fa al tractament de segmentació i perfilat per a l’enviament de comunicacions comercials, respecte del qual vam requerir el teu consentiment exprés).
 • El compliment d’una obligació legal: SGAB com a empresa actua com a responsable de les teves dades, i és per això pel que hem de complir amb una sèrie d’obligacions imposades per normatives de diferent tipus. En aquells casos en què la justificació legal d’algun dels nostres tractaments sigui el compliment d’una obligació legal, la teva negativa a proporcionar-nos les dades personals que resultin legalment obligatòries implicarà la impossibilitat que puguis fer ús de la utilitat que les requereixi, ja que fer-ho comportaria un incompliment de la normativa a què estem subjectes.
 • El teu consentiment: en el cas que SGAB desitgi realitzar algun tractament de les teves dades la justificació legal del qual no pugui basar-se en cap dels motius anteriorment explicats, demanarem prèviament el teu consentiment per a aquest tractament. En tot cas, t’informem que en aquests casos sempre podràs retirar el teu consentiment.

3) Durant quant de temps conservem les teves dades personals?

En aquesta columna s’informa de manera orientativa durant quant de temps es conservaran les teves dades. El temps de conservació dependrà en tot cas del tractament que es dugui a terme sobre la teva informació personal. Has de tenir en compte que determinada normativa de protecció de dades i reguladora dels contractes ens pot obligar a conservar determinades dades d’usuaris durant un temps determinat.

4) Quins són els teus drets?

Aquesta columna descriu els drets que pots exercir sobre les teves dades, atenent el tractament que se’n faci. Hauràs de tenir en compte que en funció de la base legal que legitimi el tractament de les teves dades, els teus drets es poden veure limitats. En l’apartat següent detallem aquest aspecte.

A continuació, trobaràs la descripció amb més detall dels diferents tractaments que SGAB realitza de les teves dades personals:

 1. Enviament de comentaris a través del formulari habilitat a aquest efecte.
Per a quines finalitats tractem les teves dades? La finalitat d’aquest tractament és la publicació del teu comentari identificat amb el teu nom i, en el cas que contactis amb nosaltres per algun motiu, assegurar-nos a través del teu email que ningú es fa passar per tu.

 

Sobre quina base legal tractem les teves dades? La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment que ens dones a l’enviar el formulari.
Durant quant de temps conservem les teves dades personals? SGAB conservarà les teves dades personals mentre no exerceixis el teu dret d’oposició o supressió.
Quins són els teus drets? Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

 

 

 

 1. Anàlisi d’ús, funcionament i millora del web.
Per a quines finalitats tractem les teves dades? Facilitar compartir continguts del Lloc Web a través de xarxes socials i vies de comunicació.

Adequar el Lloc Web al tipus de dispositiu emprat per l’usuari.

Estudiar possibles millores del Lloc Web per optimitzar l’experiència d’usabilitat i implementar-les.

Mostrar el contingut del Lloc Web correcte i sol·licitat per l’usuari en cada moment.
Habilitar la possibilitat de compartir contingut del Lloc Web en xarxes socials.

Sobre quina base legal tractem les teves dades? Consentiment de l’usuari.
Durant quant de temps conservem les teves dades personals? Conservarem les dades durant el termini que cada tipus de cookie necessiti.
Quins són els teus drets? Tens dret a no permetre l’ús de cookies mitjançant les opcions del teu navegador.

 

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?

A continuació, et facilitem els drets que com a usuari del lloc web pots exercitar:

Drets Què significa?
Dret d’accés Tens dret que SGAB et confirmi si està tractant o no les teves dades personals i, en aquest cas, dret a conèixer quines dades tracta.
Dret de rectificació Consisteix en la possibilitat que puguis modificar les dades que siguin inexactes o incompletes; a la sol·licitud de rectificació hauràs d’indicar quines dades vols que es modifiquin.
Dret d’oposició Pots oposar-te en qualsevol moment a què tractem les teves dades. Tens dret a oposar-te en qualsevol moment, per motius relacionats amb la teva situació particular, al fet que dades personals que et concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa. SGAB deixarà de tractar les dades personals, llevat que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els teus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret de supressió Aquest dret permet la supressió de les teves dades personals. Les dades es conservaran bloquejades, de manera que s’impedeixi el seu tractament, sense perjudici que es posin a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit del tractament durant el seu termini de prescripció.
Dret a la portabilitat de les dades Tens dret a copiar i transferir dades des de la nostra base de dades a un altre responsable del tractament. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.
Dret a la limitació del tractament Aquest dret et permet sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les teves dades quan:

 

§ Impugnis l’exactitud de les dades, mentre SGAB verifica aquesta exactitud.

§ Hagis exercit el teu dret d’oposició al tractament de les teves dades, mentre es verifica si els motius legítims de SGAB prevalen sobre els teus com a interessat.

§ Igualment, aquest dret et permet sol·licitar a SGAB que conservi les teves dades personals quan:

o El tractament de dades sigui il·lícit i com a interessat t’oposis a la supressió de les teves dades i sol·licitis en lloc d’això una limitació del seu ús.

o SGAB ja no necessiti les teves dades personals per a les finalitats del tractament, però les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Com exercir aquests drets? Podràs exercir el teu dret enviant-nos la teva petició a la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@memoriesde.com o bé per correu postal, mitjançant sol·licitud escrita i signada acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, dirigida a la següent adreça: passeig de la Zona Franca, 48. 08038 Barcelona.

Així mateix, t’informem que, quan SGAB no hagi satisfet correctament l’exercici dels teus drets, podràs presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Si vols conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pots adreçar-te a l’AEPD: http://www.agpd.es

 

A QUI COMUNIQUEM LES TEVES DADES PERSONALS?

SGAB no revela la informació personal que ens proporciones. Igualment, és possible que puguem comunicar les teves dades personals, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació a tribunals o organismes de l’administració pública.

Altres possibles tercers als quals podem comunicar les teves dades, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació:

 • Assessors legals.
 • Tribunals.
 • Administració Tributària.
 • Organismes de govern i administració pública.
 • Forces i cossos de seguretat.
 • Encarregats del tractament que, per prestar els serveis necessaris han d’accedir a determinada informació i/o dades personals. Són encarregats del tractament, per exemple, empreses de programació que ens ajudin a mantenir el web. Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades amb els quals es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregats de Tractament. SGAB subscriu els corresponents contractes d’encàrrec de tractament que recullen les degudes garanties pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, la confidencialitat i la cancel·lació, destrucció o devolució.

ESTAN LES TEVES DADES SEGURES?

Per tal d’assegurar un processament just i transparent de la teva informació personal, adoptarem els procediments adequats que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible risc i corregeixin qualsevol imprecisió identificada en les dades personals tractades, de manera que el risc de qualsevol error es minimitzi, tractant les teves dades de manera justa i segura.

Malauradament, la transmissió o comunicació d’informació a través d’Internet no és completament segura. Així, un cop hàgim rebut tota la teva informació utilitzarem procediments estrictes de seguretat per intentar evitar qualsevol accés no autoritzat.

Igualment, ens assegurem que els nostres proveïdors de serveis també gaudeixen d’estàndards de seguretat adequats per a la protecció de les dades de caràcter personal respecte dels quals tinguin o puguin arribar a tenir-hi accés, en atenció amb la legislació de protecció de dades aplicable.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

SGAB no transfereix les dades personals recollides al Lloc Web fora de l’Espai Econòmic Europeu.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis de criteri seguits per l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades en cada moment. SGAB es reserva, per tant, el dret a modificar aquesta Política de Privacitat per poder adaptar-la als nous criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.

Darrera versió: juliol del 2018.

CONTACTE

Si tens cap dubte sobre els tractaments que realitzem sobre les teves dades personals, escriu-nos a protecciodades@memoriesde.com

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i seran competents per a la resolució dels conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona, excepte en cas d’aplicació de la normativa específica en matèria de protecció de consumidors i usuaris.