Visita Memòries del Districte

La història de les ciutats que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona està ben recollida i documentada. Però la història de les ciutats l’escriuen cada dia els seus veïns i veïnes. Amb la col·lecció de llibres Memòries de l’àrea metropolitana de Barcelona hem volgut descobrir les seves ciutats a través de persones amb mirada pròpia, de ciutadans que, amb les seves vivències i les seves històries personals, han anat construint la seva pròpia ciutat.

Són testimonis de veïns i veïnes amb un compromís per les seves ciutats, persones que s’han posat al capdavant d’associacions de veïns i veïnes, de comerciants, d’entitats de caràcter cultural, social o esportiu, moviments juvenils, reivindicatius, que regenten comerços emblemàtics de la ciutat, etc. Persones que, en definitiva, són memòria viva de les seves ciutats.

Aquests llibres configuren una col·lecció que aglutina les històries de vuit ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona, ciutats molt vives i amb molta història, explicades en primera persona pels seus protagonistes. I és que, com que des d’Aigües de Barcelona sabem molt bé que les històries de les ciutats s’escriuen mitjançant les memòries de la seva gent, fa molts anys que cuidem la seva aigua i que, en definitiva, fem ciutat com ells. Perquè l’aigua ha fluït i recorregut les ciutats, avui protagonistes d’aquesta col·lecció de llibres, i ha estat part del nostre passat, del nostre present i seguirà formant part del nostre futur.