Visita Memòries del Districte
Els Protagonistes +

Avís legal

AVÍS LEGAL

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (d’ara endavant “SGAB”) desitja informar-lo de manera transparent, a través d’aquest Avís Legal i la seva Política de Privacitat, sobre tots els tractaments que realitzem amb les seves dades, les finalitats per a les quals les tractem i els drets que com a usuari pot exercir sobre les seves dades personals, així com el temps durant el qual conservarem les seves dades.
L’informem que en accedir al nostre lloc web passa a tenir la condició d’Usuari. Com a Usuari, declara que disposa de la capacitat legal necessària per comprendre i acceptar en la seva integritat l’Avís Legal i la Política de Privacitat, que s’ha de llegir conjuntament amb la nostra Política de Cookies.

Gràcies per visitar el nostre lloc web. Esperem que gaudeixi coneixent els serveis que SGAB li ofereix.

GENERAL

Aquest lloc web https://memoriesde.com és propietat i està gestionat per Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., les dades completes de la qual són les següents:

OBJECTE

La utilització de qualsevol dels serveis oferts al lloc web https://memoriesde.com li atribueix, des del seu començament, la condició d’usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquestes condicions legals.

SGAB posa a disposició dels usuaris aquest Avís Legal amb la finalitat d’informar de les condicions d’ús del lloc web, en virtut del que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE).

https://memoriesde.com és una plataforma que variarà amb el temps i que s’adaptarà a les necessitats dels usuaris i a les noves tecnologies. A causa d’això, SGAB es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement de l’usuari aquestes modificacions; s’entén com a acció suficient la seva publicació al mateix lloc web.

DURACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aquestes Condicions d’Ús estaran vigents durant el temps que estiguin penjades al web, de manera que quan siguin modificades o actualitzades totalment o parcial aquestes Condicions d’Ús deixaran d’estar vigents i seran les noves condicions d’ús les que passin a regular l’ús del web.

SGAB I L’USUARI

L’ús del Web atribueix als usuaris d’Internet la condició d’Usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves d’aquestes Condicions d’Ús.

En acceptar aquestes Condicions d’Ús l’Usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària en Dret per utilitzar el web d’acord amb aquestes Condicions d’Ús, les quals declara comprendre i acceptar íntegrament i sense reserves.

L’Usuari és l’únic responsable de facilitar les seves dades correctament en els formularis online disponibles al web i de prestar especial atenció quant a la introducció de les dades de caràcter personal, els comentaris que fa, etc.

De conformitat amb la nostra política de privacitat, SGAB es compromet a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels Usuaris i a utilitzar-les d’acord amb les finalitats establertes a la nostra Política de Privacitat, així com a complir amb la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en aquest web de conformitat amb la legislació aplicable, la bona fe i les condicions d’ús vigents en cada moment, i no podrà utilitzar-los per:

(a) Realitzar activitats il·lícites, fraudulentes i/o incíviques o que impedeixin la correcta utilització de la pàgina web, així com de la xarxa o els seus recursos.

(b) Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

(c) Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut del lloc web.

(d) Calumniar o fer comentaris obscens o de mal gust cap a qualsevol dels protagonistes de les memòries del districte.

L’accés al web és gratuït excepte en la part relacionada amb el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari i el cost de cada esdeveniment.

L’usuari pot navegar lliurement pel web i accedir-hi tantes vegades com vulgui.

Als formularis disponibles al web perquè els empleni l’Usuari, SGAB marcarà degudament amb un asterisc aquells camps que s’han d’emplenar obligatòriament perquè l’Usuari pugui identificar-los clarament i omplir correctament els formularis online. Així mateix, aquelles dades la formalització de les quals s’hagi detectat com a defectuosa, incorrecta o incompleta pel web seran degudament marcades perquè l’Usuari pugui introduir-les correctament.

SGAB no assumirà cap responsabilitat sobre els Usuaris que incompleixin aquestes Condicions d’Ús, la normativa vigent aplicable, siguin menors d’edat o hagin estat expulsats anteriorment del web.

En tot cas l’Usuari s’haurà d’abstenir de:

  1. Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar el web o qualsevol dels seus continguts, incloent-hi aquestes Condicions d’Ús, independentment de la finalitat d’aquest ús, sense autorització prèvia i per escrit de SGAB.
  2. Introduir al web o a la seva xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics de SGAB, els seus proveïdors o tercers.
  3. Realitzar qualsevol tipus d’activitat il·lícita, fraudulenta, contrària a aquestes Condicions d’Ús, la legislació vigent i/o la bona fe o que impedeixi i/o dificulti la correcta utilització del web o els seus continguts.
  4. Inserir en pàgines webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes qualsevol tipus d’enllaç o vincle que permeti vincular o reproduir el Web o els seus continguts amb aquestes pàgines webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes sense que pugui reproduir-lo de cap manera.
  5. Vincular o reproduir el web o els seus continguts des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòries contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la mateixa SGAB i/o siguin susceptibles de ser considerades com a delictives.
  6. Introduir i/o difondre al web continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones, com ara continguts racistes, xenòfobs, pornogràfics o que suposin apologia del terrorisme.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, botons, software, noms comercials, noms de domini i qualsevol altre signe o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial que formen part d’aquest lloc web són propietat de SGAB o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest web i que figuren com a autors o titulars dels drets.

Els drets d’explotació del lloc web són titularitat de SGAB i estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual espanyoles i per les lleis aplicables del país on s’utilitzi. L’estructura, organització i codificació del lloc web constitueixen informació confidencial de SGAB. Per tant, l’usuari haurà de tractar l’aplicació informàtica web de la mateixa manera que faria amb qualsevol altre material protegit amb drets de propietat intel·lectual i no podrà copiar-la sense autorització expressa i per escrit dels seus titulars.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret, especialment d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de SGAB o dels tercers corresponents.

Les marques s’han d’utilitzar d’acord amb els usos comercials sobre marques, incloent-hi la menció del nom del propietari de la marca.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS D’INTERNET

Aquest lloc web pot contenir enllaços o hipervincles que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així doncs, SGAB no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en aquestes pàgines web esmentades, ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, SGAB queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de la utilització de pàgines web alienes a www.memoriesde.com