Visita Memòries del Districte
Sant Adrià de Besòs
Els Protagonistes +
 
FRANCISCA GARRIDO
"M’agrada molt la gent d’aquest barri. Hi ha moltes persones que valen moltíssim. Per exemple, a Adrianes ens reunim i fem classes, excursions, manualitats i, fins i tot, activitats de lleure al barri, sobretot encarades a infants i dones".