Visita Memòries del Districte
Cornellà del Llobregat
Els Protagonistes +

MERCEDES FERNÁNDEZ

“D’ençà que soc regidora, la meva relació amb els membres de la penya és molt més estreta. Són persones que s’impliquen molt en la vida de la ciutat i col·laboren sempre amb els diferents projectes i entitats que hi ha”.